Thông tin thành viên
Họ và tên: Hoàng Kim Cúc
Email: th.tv.hkcuc@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Trường Tiểu học Tân Việt
Website:
Đơn vị: Trường TH&THCS Tân Việt
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 170       Đã duyệt: 155       Tổng điểm: 135

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt