Danh sách bài viết theo chuyên mục

Trường Tiểu học Tân Việt tổ chức chuyên đề tháng 12/2019 

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019- 2020, kế hoạch tháng 12 của nhà trường, ngày 25/10/2019 trường Tiểu học Tân Việt tổ chức 2 chuyên đề: "Sử dụng phòng học tin học vào ứng dụng dạy học môn đạo đức lớp 2" do cô Nguyễn Thị Thanh Vân- GVCN lớp 2A thể hiện và chuyên đề "Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong môn Toán" do cô giáo Phạm Thị Hoa - GVCN lớp 4B thực hiện.

 

Trường Tiểu học Tân Việt tổ chức chuyên đề cấp trường " Ứng dụng phòng học thông minh trong môn Lịch sử". 

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018- 2019, kế hoạch tháng 10 của nhà trường, ngày 31/10/2018 trường Tiểu học Tân Việt tổ chức chuyên đề "Ứng dụng Phòng học thông minh trong môn Lịch sử" do cô giáo Đinh Thị Khánh Ly - Giáo viên khối 5 thực hiện.